Kursy średnie walut

Dane NBP na dzień 2018-12-19

1 EUR
4,2846 PLN
1 USD
3,7619 PLN

Uniwersalne sypkie sorbenty

Niepalna krzemionka. Drobnoziarnisty.
Chemicznie obojętny. Niepylący.
Odpowiedni zwłaszcza dla lepkich cieczy-farby, mazut.
Odpowiedni na autostrady.
Odporny na chemikalia z wyjątkiem cieczy fluorowodorowych.
wiecej

Niepalna krzemionka.
Odpowiedni zwłaszcza dla dróg szybkiego ruchu.
Granulat pozostaje stabilny nawet po nasączeniu.
Chemiczna stabilność produktu.

wiecej

Szybka pochłanialność.
Niepylący.
Dobrze się spala.
Niska waga, wysoka zdolność sorpcyjna.
Niskie nakłady na likwidację – tylko 5% popiołu po spaleniu.

wiecej