Uniwersalne środki sorpcyjne

Nie zmieniają właściwości pochłoniętych substancji. Wykładziny sorbują różnego rodzaju emulsje, substancje ropopochodne, wodę i roztwory wodne.

Praktyczne opakowanie. Odpowiednik sypkich sorbentów w każdym produkcyjnym i naprawczym zakładzie. Doskonałe do utrzymania czystości w miejscach pracy.

W sytuacjach awaryjnych: zabezpieczenie przed dalszym rozlewem substancji. Jako zabezpieczenie prewencyjne do wyłapywania cieczy z beczek pojemników i kranów. Łatwa manipulacja. Rękawy wypełnione są sypkim polipropylenem.

Niepalna krzemionka. Dokładnie pochłania plamy oleju i emulsje wodno-olejowe z betonu, asfaltu, chodników i powierzchni brukowych. Odpowiedni zwłaszcza dla dróg szybkiego ruchu. Granulat pozostaje stabilny nawet po nasączeniu. Nie uwalnia zaabsorbowanych cieczy.