Ręczne oraz silnikowe pompy do beczek

Pompa SRC202 z tworzywa sztucznego do pompowania roztworów wodnych i innych cieczy.
Pompa SRC4063 do pompowania substancji łatwo palnych, przeznaczona do strefy wybuchowej 1 i 2.
Pompa łopatkowa SRC105 do pompowania olejów oraz mieszanek niezamarzających.
Pompa SRC461 umożliwia czerpanie substancji o kleistości do 40 SAE.

wiecej