Kursy średnie walut

Dane NBP na dzień 2019-08-16

1 EUR
4,3543 PLN
1 USD
3,9281 PLN

Ręczne oraz silnikowe pompy do beczek

Pompa SRC202 z tworzywa sztucznego do pompowania roztworów wodnych i innych cieczy.
Pompa SRC4063 do pompowania substancji łatwo palnych, przeznaczona do strefy wybuchowej 1 i 2.
Pompa łopatkowa SRC105 do pompowania olejów oraz mieszanek niezamarzających.
Pompa SRC461 umożliwia czerpanie substancji o kleistości do 40 SAE.

wiecej

Silnikowa pompa SMC 460 do przepompowywania substancji palnych, wykonanie przeciwwybuchowe II 2G EEx de II C T6.
Silnikowa pompa SMC 417 do przepompowywania substancji agresywnych.

wiecej