Zestawy awaryjne

Dla pracowników w gospodarstwie leśnym, w tartaku i w gospodarstwach rolnych.
Zestaw służy do prewencji i likwidacji awarii.
Materiały szybko sorbują szkodliwe substancje z niezabezpieczonych powierzchni stałych i wodnych.
Zestaw wyposażony jest w środki hydrofobowe – nie pochłaniają wody.

wiecej

Sprawdzony, ekologiczny zestaw dla ISO 14002, jest wyposażony w tekstylne sorbenty.
Jest niezbędnym zestawem dla pracowników gdzie używane są ciecze niebezpieczne.
Natychmiastowe użycie zminimalizuje koszty poniesione na skutki likwidacji wycieku.
W przypadku użycia sorbentów w czasie awarii, pojemnik może służyć jako zbiornik na odpady.

wiecej

Awaryjne zestawy ECO-DRY i LITE-DRI służą dla potrzeb środowiska pracy.
Dzięki nim środowisko pracy można utrzymać w czystości. Ich zaletą jest praktyczne ułożenie w pojemniku.
Są skompletowane tak, aby były cenowo konkurencyjne i spełniały międzynarodowe normy ochrony środowiska.
wiecej

Zestawy dla maszyn pracujących na wodnych terenach,dla składów olejowych i stacji benzynowych.
Odpowiednie do likwidacji awarii w składach olejowych i na stacjach benzynowych.
Zdolność sorpcyjna całego zestawu jest w stanie usunąć awarie większego rozmiaru
Hydrofobowe materiały nie pochłaniają wody.
wiecej

Dla zbiorników olejowych oferujemy specjalne awaryjne zestawy (REO PACK), które służą jako dopełnienie asortymentu ekologiczno-zabezpieczającego. Zestawy zostały zaprojektowane po konsultacjach z ważniejszymi odbiorcami z branży olejowej i na doświadczeniu pracowników EUROTECH. Zestawy charakteryzują się wysoce efektywnymi sorbentami odnośnie absorpcji agresywnych i ropopochodnych cieczy oraz środków ochrony bezpośredniej przy likwidacji drobnych awarii. W przypadku zużycia części zestawu, oferujemy Państwu jego natychmiastowe uzupełnienie. wiecej