Hydrofobowe środki sorpcyjne

Wysoka zdolność sorpcyjna substancji ropopochodnych. Szybki wychwyt i zbiór niebezpiecznej substancji ze stałej i wodnej powierzchni. Łatwa manipulacja. Długi czas składowania. Odporna na wiele substancji

Nieszkodliwy dla zdrowia nawet przy zetknięciu z wodą pitną, nie zmienia składu pochłoniętych substancji. Odporny na promieniowanie słoneczne oraz większość mikroorganizmów i pleśni. Posiada wysoką zdolność sorpcyjną.

Pochłaniają ropne ciecze i oleje. Nie chłoną wody. Nieograniczony czas pływania na wodnej powierzchni. Pewne fizyczne własciwości pomiędzy cieczą a sorbentem, pochłonięta substancja samowolnie nie wypłynie.

Likwidacja substancji ropopochodnych na stałej i wodnej powierzchni. Doczyszczanie plam ropnych z trudnodostępnych miejsc i nierównych powierzchni. Czyszczenie drobnych szczelin.

Łatwość zastosowania.
Szybko pochłaniają zanieczyszczenia ropopochodne z powierzchni wodnej.
Nie pochłaniają wody tylko substancje ropopochodne.