Tabele doboru pomp ręcznych i cylindrów hyd.


Główne zdjęcie produktu

Tabela doboru pomp ręcznych i cylindrów hydraulicznych.
Którą pompę ręczną zastosować do którego cylindra?

Celem odpowiedniego doboru pompy ręcznej opieramy się generalnie na ilości zawartego oleju w stosunku do wybranych cylindrów hydraulicznych. Dla upewnienia się Waszej decyzji prosimy o znalezienie propozycji podanych dla większości proponowanych przez nas cylindrów.

Jak znaleźć w tabeli odpowiednią pompę ręczną?

Znajdujemy wybrany cylinder w lewej kolumnie. Dobieramy rekomendowane jedną lub więcej pomp zależności od rozmiaru zbiornika i szybkości pracy (ręczne pompy dwu-stopniowe).

Kilkanaście cylindrów hydraulicznych podłączonych do jednej pompy ręcznej

W takich przypadkach kiedy kilkanaście cylincdrów hydraulicznych jest podłączonych do jednej pompy, objętość oleju zawarta w nich musi być dodana. Zbiornik tej pompy musi być przynajmniej tak duży jak wymagana wyżej ilość (z dodatkową rezerwą). Jeśli rezerwa jest zbyt mała, jest niezbędne podniesienie zbiornika po każdej operacji odpowietrzania, w zależności od długości węży hydraulicznych. Najnowszy standard węży hydraulicznych zakłada około 30 cm3 oleju na metr bieżący. Podczas następnych operacji nie należy brać pod uwagę objętość podłączonych węży (niezależnie od długości), ponieważ będą one zawsze wypełnione olejem.

Systemy podwójnego działania
Należy zwrócić uwagę iż podczas wysuwu cylindra podwójnego działania około 1/3 z objętości oleju cylindra wpłynie z powrotem do zbiornika (pochodząca z komory tłoka). Po procesie odpowietrzania, obydwie (pod tłokowa i tłokowa) komory olejowe będą stale wypełnione olejem.

Wiele innych kombinacji dla sterowania kilku cylindrów może zostać dobrane i wycenione na zapytanie ofertowe.
+ + + Rekomendowana pompa ręczna
+ + Kombinacje te mogą być zastosowane, niemniej jednak ilość oleju zawarta pompie jest "na styku"
- Kombinacje te nie mogą być zastosowane, ilość oleju zawarta w pompie jest za mała do wypełnienia wybranego cylindra (odpowiednio za duży)

Tabela doboru dla systemów pojedynczego działania

Cylinder
model
Objętość oleju cm3 Pompa ręczna
jednostopniowa
Pompy ręczne
dwustopniowe
HPS-1/0,7 cm3 HPS-2/0,3 cm3 HPS-2/0,7 cm3 HPS-2/2 cm3 HPS-2/4 cm3 HPS-2/6,5 cm3
YS-5/15 11 ++ +++ - - - -
YS-5/25 18 +++ +++ ++ - - -
YS-5/75 53 +++ +++ ++ - - -
YS-5/127 90 +++ +++ ++ - - -
YS-5/180 127 +++ +++ ++ - - -
YS-10/25 37 +++ ++ +++ - - -
YS-10/50 73 +++ ++ +++ - - -
YS-10/100 146 +++ - +++ - - -
YS-10/150 218 +++ - +++ - - -
YS-10/200 291 +++ - +++ - - -
YS-10/250 363 +++ - +++ ++ - -
YS-10/300 463 ++ - +++ +++ - -
YS-15/25 53 +++ ++ +++ - - -
YS-15/50 106 +++ ++ +++ - - -
YS-15/100 213 +++ - +++ ++ - -
YS-15/150 319 +++ - +++ +++ - -
YS-15/200 425 ++ - +++ +++ - -
YS-15/250 531 ++ - +++ +++ - -
YS-15/300 637 - - - +++ - -
YS-15/350 744 - - - +++ - -
YS-23/25 83 +++ - +++ ++ - -
YS-23/50 166 +++ - +++ ++ - -
YS-23/100 332 +++ - +++ ++ - -
YS-23/160 531 ++ - +++ +++ - -
YS-23/210 697 - - - +++ - -
YS-23/250 830 - - - +++ - -
YS-23/300 996 - - - +++ - -
YS-23/345 1145 - - - +++ - -
YS-30/125 552 ++ - +++ +++ - -
YS-30/200 884 - - - +++ - -
YS-50/50 355 ++ - +++ +++ - -
YS-50/100 709 - - - +++ - -
YS-50/160 1135 - - - +++ - -
YS-50/320 2269 - - - - +++ ++
YS-70/150 1478 - - - +++ +++ ++
YS-70/320 3252 - - - - ++ +++
YS-100/100 1432 - - - +++ ++ +
YS-100/200 2863 - - - - +++ ++
YLS-10/35 51 +++ +++ +++ - - -
YLS-20/45 128 +++ ++ +++ - - -
YLS-30/60 266 ++ - +++ - -  
YLS-50/60 426 ++ - +++ +++ - -
YLS-100/55 788 - - - +++ - -
YFS-10/11 16 +++ +++ +++ - - -
YFS-20/15 31 +++ +++ +++ - - -
YFS-30/15 66 +++ +++ +++ - - -
YFS-50/15 107 +++ ++ +++ - - -
YFS-100/15 215 +++ ++ +++ - - -
YCS-12/40 71 +++ +++ +++ - - -
YCS-12/75 132 +++ +++ +++ - - -
YCS-21/50 153 +++ ++ +++ ++ - -
YCS-21/150 458 +++ - +++ +++ - -
YCS-33/60 287 +++ - +++ - - -
YCS-33/150 716 - - - +++ - -
YCS-57/70 562 ++ - +++ +++ - -
YCS-62/150 1330 - - - +++ - -
YCS-93/75 990 - - - +++ - -

Tabela doboru dla systemów pojedynczego działania

Cylinder Typ Objętość oleju Pompy ręczne dwustopniowe
HPH-2/0,7 HPH-2/2 HPH-2/4 HPH-2/6,5 HPH-2/10
700 cm3 2000 cm3 4000 cm3 6500 cm3 10000 cm3
YCH-33/150 716 ++ +++ - -  
YCH-33/250 1200 - +++ ++ - -
YCH-62/250 2220 - ++ +++ - -
YCH-93/250 3320 - - +++ ++  
YCH-100/40 578 ++ +++ - - -
YCH-140/200 4080 - - +++ ++ -
YH-5/30 21 +++ - - - -
YH-5/80 57 +++ - - - -
YH-5/150 106 +++ - - - -
YH-10/30 44 +++ - - - -
YH-10/80 116 +++ - - - -
YH-10/150 218 +++ - - - -
YH-10/250 363 +++ ++ - - -
YH-20/50 142 +++ ++ - - -
YH-20/150 424 +++ +++ - - -
YH-20/250 707 ++ +++ - - -
YH-30/200 884 - +++ - - -
YH-30/350 1547 - +++ - - -
YH-50/150 1064 - +++ - - -
YH-50/350 2481 - ++ +++ - -
YH-50/500 3544 - - +++ ++ -
YH-70/150 1478 - +++ - - -
YH-70/350 3449 - - +++ ++ -
YH-100/50 716 ++ +++ - - -
YH-100/150 2148 - ++ +++ - -
YH-100/350 5010 - - ++ +++ -
YH-100/500 7157 - - - ++ +++
YH-200/150 4253 - - ++ +++ -
YH-200/350 9924 - - - ++ +++
YH-200/500 14177 - - - - +++

 

Tabela prędkości pompy i cylindra

Pompy ręczne

Dla pomp ręcznych dana cyfra odpowiada ilości skoków (cykli) pompy wymaganego do osiągnięcia przesuwu cylindra tłoka o 1 ° mm.

Agregaty
Dla agregatów prędkość przesuwu tłoka jest po­ dawana w mm/s. Cylindry hydrauliczne podwójnego działania

Prosimy zauważyć iż cylindry podwójnego działania (YCH,YH, i YEH) zawsze powracają szybciej niż się wysuwają, w wyniku różnic objętości komór olejowych.

Objętości zbiornika
Objętości zbiornika pomp ręcznych powinny przynajmniej odpowiadać objętości oleju który jest niezbędny do wysuwu wszystkich podłączonych cylindrów hydraulicznych (z dodatkową rezerwą). Zbiorniki agregatów powinny za­ wierać minimum podwójną ilość wymaganej ilości oleju (najlepiej 3 do 4 razy) w zależności od oko­ liczności stosowania. Dla aplikacji długotrwałych najlepszym rozwiązanie jest zastosowanie dodatkowego zbiornika olejowego, aby uniknąć nad­ miernego parowania oleju hydraulicznego.

ND = stopień niskiego ciśnienia (tłok bez obciążenia)
HD
= stopień wysokiego ciśnienia (tłok obciążony)- = kombinacje nie rekomendowane, odpowiednio nie możliwe

  Pompy ręczne il. skoków dla osiągnięcia przesuwu tłoka o 10 mm Agregaty prędkość przesuwu tłoka w mm/s
Cylinder t HPS-2/0,7 do HPS-2/10 HPS-1/0,7 do HPS-2/10 PY-04 PY-07 PY-11 PY-22 PYE-0 PYE-55 PYE-75 PYE-110 PYE-180
  ND HD ND HD ND HD ND HD ND HD HD HD HD HD HD
5 1 4 99,9 5,4 155,9 14,2 - - - - 63,8 - - - -
10 1 7 48,7 2,6 75,9 6,9 103,5 11,5 - - 31,1 46,0 69,0 - -
15 2 11 33,3 1,8 51,9 4,7 70,8 7,9 - - 21,2 31,5 47,2 62,9 -
20 2 14 25,0 1,4 39,0 3,5 53,2 5,9 106,9 12,4 15,9 23,6 35,4 47,3 75,0
21 2 15 23,2 1,3 36,1 3,3 49,3 5,5 99,1 11,5 14,8 21,9 32,8 43,8 69,5
23 3 17 21,3 1,2 33,2 3,0 45,3 5,0 91,1 10,6 13,6 20,1 30,2 40,3 63,9
30 3 22 16,0 0,9 24,9 2,3 34,0 3,8 68,4 7,9 10,2 15,1 22,7 30,2 48,0
33 4 24 14,8 0,8 23,1 2,1 31,5 3,5 63,4 7,4 9,5 14,0 21,0 28,0 44,5
50 5 35 10,0 0,5 15,6 1,4 21,2 2,4 42,6 4,9 6,4 9,4 14,1 18,8 29,9
57 6 40 8,8 0,5 13,7 1,2 18,7 2,1 37,7 4,4 5,6 8,3 12,5 16,7 26,4
62 7 44 8,0 0,4 12,4 1,1 17,0 1,9 34,1 4,0 5,1 7,5 11,3 15,1 24,0
70 8 49 7,2 0,4 11,2 1,0 15,3 1,7 30,7 3,6 4,6 6,8 10,2 13,6 21,5
85 9 61 5,8 0,3 9,0 0,8 12,3 1,4 24,7 2,9 3,7 5,4 8,2 10,9 17,3
93 10 66 5,4 0,3 8,4 0,8 11,4 1,3 22,9 2,7 3,4 5,1 7,6 10,1 16,1
100 11 72 4,9 0,3 7,7 0,7 10,5 1,2 21,1 2,5 3,2 4,7 7,0 9,3 14,8
140 15 100 3,5 0,2 5,5 0,5 7,5 0,8 15,0 1,7 2,2 3,3 5,0 6,7 10,6
200 22 142 2,5 0,1 3,9 0,4 5,3 0,6 10,7 1,2 1,6 2,4 3,5 4,7 7,5
220 24 157 2,2 0,1 3,5 0,3 4,8 0,5 9,6 1,1 1,4 2,1 3,2 4,3 6,8
340 32 205 - - 2,7 0,2 3,7 0,4 7,4 0,9 1,1 1,6 2,4 3,3 5,2
430 47 308 - - 1,8 0,2 2,4 0,3 4,9 0,6 0,7 1,1 1,6 2,2 3,4
560 62 402 - - 1,4 0,1 1,9 0,2 3,8 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 2,6
670 74 481 - - 1,1 0,1 1,6 0,2 3,1 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,2
880 97 628 - - 0,9 0,1 1,2 0,1 2,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7
1100 122 795 - - 0,7 0,1 0,9 0,1 1,9 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3