Elementy systemowe do rusztowań Krause


Główne zdjęcie produktu

Oferowany przez naszą firmę system rusztowań jezdnych przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych. Oferowane przez nas rusztowania jezdne w kwestiach bezpieczeństwa i wymogów użytkowych są zgodne z normą DIN EN 1004. Zostały sprawdzone i uzyskały atest (grupa rusztowań 3 według DIN EN 1004) zapewniający bezpieczne użytkowanie przy obciążeniu do 200 kg/m². Poniżej dostępny jest katalog elementów systemowych.