Kursy średnie walut

Dane NBP na dzień 2019-09-20

1 EUR
4,3438 PLN
1 USD
3,9319 PLN

Chodnik elektroizolacyjny


Główne zdjęcie produktu

Oferowany przez EUROTECH TNTiP chodnik KLASY 2 zgodny z międzynarodową
normą PN-IEC 61111:2002/A1:2004.

Do każdej rolki dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej.
Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem
napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV.
Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:

  • kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23oC/8h
  • oleju   - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70oC/24h
  • niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25oC/1h

Wyrób standardowo produkowany jest w kolorze szarym w rolkach o wymiarach:

* szerokość: 1220 ± 25 mm
* długość: 1,0 ÷ 8,0 m
* grubość: 5 ± 0,5 mm

Strona licowa - ryflowana; strona spodnia - gładka lub z odciskiem tkaniny.

Chodnika nie należy stosować w warunkach, w których może być narażony na działanie promieni słonecznych i ozonu.

Zdjęcia produktu