Pionowe

Cechy charakterystyczne drabin ewakuacyjnych:
 • Drabiny wykonane ze stali ocynkowanej,
 • Zgodne z normami DIN 18799-1 oraz DIN 14094-1 z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Wymiar (...) wiecej
 • Cechy charakterystyczne drabin ewakuacyjnych:
 • Drabiny wykonane ze stali ocynkowanej,
 • Zgodne z normą PN-EN ISO 14122-4,
 • W dostawie zawarte są elementy konstrukcyjne do zmontowania na miejscu,
 • Prosty montaż dzięki połączeniom śrubowym,
 • Do zestawu (...) wiecej
 • Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4
 • Perforowane szczeble w wersji aluminiowej 30 x 30 mm
 • W wersji stalowej szczeble z otworami 30 mm
 • Zewnętrzna szerokość drabiny: 520 mm
 • Wymiary (...) wiecej