Kursy średnie walut

Dane NBP na dzień 2022-05-16

1 EUR
4,6724 PLN
1 USD
4,4785 PLN

Formularz - serwisowy

Możesz również pobrać formularz w wersji PDF, wypełnić go i odesłać nam faxem. Formularz PDF oraz nr faxu znajdują się na samym dole przeglądanej strony.

Zgłaszający
Dane urządzenia

Uwagi:

1. Eurotech TNTiP przyjmuje zgłoszeniia wypełnione czytelnie i kompletnie.
2. Każdorazowe zgłoszenie będzie posiadać numer. Nadanie numeru nie oznacza automatycznego uznania zasadności reklamacji.
3. Eurotech nie ponosi kosztów montażu i demontażu reklamowanych (naprawianych) urządzeń.
4. W przypadku naprawy gwarancyjnej koszty transportu po serwisie/naprawie pokrywa Eurotech TNTiP , natomiast po stronie Zgłaszającego jest dostarczenie urzadzenia do miejsca zakupu.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji firma zgłaszająca ponosi koszty transportu i testowania urządzenia,
6. W przypadku naprawy pogwarancyjnej koszty transportu pokrywa Zgłaszający.
7. Zwrotnie w ciagu 3 dni roboczych prześlemy odpowiedź z numerem nadania reklamacji.
8. Prosimy o nie przesyłanie przesyłek bez otrzymanej odpowiedzi z numerem nadania reklamacji, gdyż takie przesyłki nie będą przyjmowane
9. Standardowy czas na odpowiedź diagnostyczną na dostarczone urządzenie do serwisu to od momentu otrzymania urządzenia ok. 7 dni roboczych.

Załączniki